Facis soci AQUÍ
Què és ABDV?
Objectius d'ABDV
Contacta amb nosaltres
Què és la depressió?
Què és la mania?
Què és el trastorn bipolar?
Què és la ciclotimia?

Què és el trastorn esquizoafectiu?

 

És una malaltia que inclou característiques de l’esquizofrènia com al.lucinacions i deliri, així com altres que corresponen a un trastorn de l’estat d’ànim (ja sigui desordre bipolar, depressió major…), on els símptomes estan tan entrellaçats que no es pot fer una distinció entre els dos problemas. El trastorn esquizoafectiu està tan emparentat amb el trastorn bipolar que, en moltes ocasions, porta a molts especialistas a confondre el seu diagnòstic. No és infreqüent trobar-nos amb bipolars que han estat tractats durant anys com a esquizoafectius, i viceversa.

 


LINKS D'INTERÈS
web IRBD           web GAMIAN        

web GENCAT      web AJUNTAMENT SABADELL      web CAIXA SABADELL